Dobry prawnik jest czasami potrzebny i nie ma co do tego wątpliwości. Pojawia się wobec tego pytanie, dokąd skierować swoje kroki. Czy ma to być kancelaria radcowska, czy może jednak adwokacka? Tak naprawdę. wszystko jedno. Choć nie jest to wiedza powszechna, aktualnie adwokat oraz radca prawny mają w gruncie rzeczy jednakowe kompetencje. Oznacza to, że bez względu na obraną ścieżkę klient uzyska (przynajmniej teoretycznie) taką samą pomoc. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że radcowie oraz adwokaci mają dokładnie takie same uprawnienia wynikające z regulacji ustawowych. Przynależą jednak do dwóch różnych samorządów zawodowych, co stanowi tak naprawdę jedyną zasadniczą różnicę pomiędzy nimi. Obu grupom zawodów prawniczych „przysługuje” ten sam sam nieformalny tytuł mecenasa, choć kulturowo przyjęło się odnosić go w pierwszej kolejności do adwokatury. Stopniowo jednak podejście do tej kwestii zaczyna się zmieniać.

Najlepszy adwokat to tak naprawdę jaki?

Usługi prawników bazują przede wszystkim na ich kompetencjach i wiedzy, ale drugim bardzo ważnym filarem jest doświadczenie. Szczególnie cenne jest doświadczenie procesowe, ponieważ w trakcie postępowań sądowych trzeba wykazać się po pierwsze wiedzą, a po drugie umiejętnością wyjścia obronną ręką ze swoistego pojedynku z drugą stroną sporu. Procesy sądowe mają bowiem to do siebie, że ścierają się na sali dwie strony – mogą to być adwokaci obu spierających się o coś stron, jak też obrona oskarżone z przedstawicielami prokuratury. Zadaniem sądu jest z koli uznać, kto ma w danej sytuacji rację i jakie rozstrzygnięcie będzie najbardziej sprawiedliwe. Jeśli adwokat ma na sali sprawdzić się optymalnie, powinien mieć na swoim koncie jakiś zestaw spraw.

Ci, którzy praktykują dłużej zazwyczaj mają ich w dorobku więcej, co może mieć też wpływ na prestiż konkretnego specjalisty. Szczególnie wówczas, gdy swoich spraw nie przegrywał.

Adwokat lub radca prawny – obaj mogą reprezentować klientów w ten sam sposób

Jak już wcześniej sygnalizowano, obaj przedstawiciele zawodów prawniczych mogą reprezentować klientów w czasie postępowań. Wybór powinien zależeć głównie od posiadanego przez nich doświadczenia. Zwykle radcowie rzadziej pojawiają się na salach jako pełnomocnicy czy obrońcy, co wynika ze specyfiki ich profesji. Najczęściej radca zajmuje się udzielaniem porad prawnych oraz sporządzaniem różnego rodzaju pism przedsądowych. W grę wchodzą także opinie i występowanie w charakterze rzeczoznawcy. Adwokat jako taki zwykle w naturalny sposób kierowany jest na salę sądową – zarówno jako samodzielny pełnomocnik, jak też w charakterze asystenta i wsparcia dla starszego kolegi po fachu. Wszak młodzi prawnicy procesowi muszą jakoś zdobywać realne doświadczenie z procesowych batalii. Jednakże co do zasady radca ma dokładnie takie same uprawnienia, o czym warto pamiętać.

Czy radca i adwokat to dziś sztuczne i de facto zbędne rozróżnienie?

Po zmianach w obowiązujących przepisach tak naprawdę radcowie i adwokaci są dokładnie tym samym. Zdaniem części ekspertów, było to tylko kwestią czasu, zwłaszcza że już wcześniej działali oni na swoich pozycjach wymiennie w zależności od okoliczności i specyficznych uwarunkowań. Mimo to ludzie przywykli, że do kancelarii radcowskiej udajemy się z reguły po radę, a do adwokackiej celem uzyskania pomocy procesowej i obrony w stanie oskarżenia. Taki stan świadomości będzie się zapewne utrzymywał jeszcze przez dłuższy czas – siła przyzwyczajenia jest wszakże silna. Czas pokaże, czy granica pomiędzy radcami a adwokatami zostanie zatarta jeszcze bardziej na gruncie przepisów ustawowych.

Nie można tego wykluczyć.