Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że instytucje zajmujące się wypłacaniem odszkodowania, niejednokrotnie próbują zaniżyć wartość pieniędzy, jakie powinniśmy otrzymać. Jeśli uznamy, że otrzymaliśmy zbyt mało, że nasza szkoda jest większa, to wówczas możemy podjąć kroki, które sprawią, że zostanie nam wypłacona dopłata do odszkodowania. Są specjalne firmy, którym powinniśmy przedstawić naszą sprawę, oni ją dokładnie przeanalizują, a następnie podpiszą z nami odpowiednią umowę. My w ciągu kilku dni otrzymamy dodatkowe pieniądze, to właśnie będzie dopłata do odszkodowania, a dana firma później sama będzie dochodziła tych pieniędzy od ubezpieczyciela. Warto tutaj wiedzieć, że taka dopłata do odszkodowania nie jest trudna do uzyskania, jeśli tylko przedstawimy odpowiednie dokumenty, które będą poświadczały, że faktycznie powinniśmy otrzymać więcej, niż dostaliśmy. Dodatkowo jeszcze musimy wiedzieć, że taka dopłata do odszkodowania musi być zgłoszona w odpowiednim momencie, bo w przeciwnym razie dojdzie do przedawnienia i nie będziemy mieli szans na te pieniądze.

Co zrobić jeśli interesuje nas dopłata do odszkodowania?

Powinniśmy mieć świadomość, że jeśli uznamy iż otrzymaliśmy zbyt mało pieniędzy od ubezpieczyciela, to możemy się postarać, aby została nam wypłacona dopłata do odszkodowania. Ale nie powinniśmy o nią walczyć z ubezpieczycielem, bo może się okazać, że nie mamy takiej wiedzy i tyle czasu na tego typu działania.

Wówczas trzeba zgłosić się do firm, które wypłacają takie dopłaty. Wszystko jest zorganizowane w taki sposób, abyśmy sami byli jak najmniej zaangażowani w cały ten proces, a jednocześnie taka dopłata do odszkodowania jest nam wypłacana w możliwie jak najkrótszym czasie. Co istotne, taka firma później sama będzie starała się odzyskać swoje pieniądze, a więc my nie będziemy zaangażowani w proces ich rozmów z naszym ubezpieczycielem. Wszystko tutaj jest niezwykle proste, bo wystarczy wysłać odpowiednie dokumenty, poczekać na odzew z takiej firmy, podpisać umowę i czekać na pieniądze.

W jakim czasie może nam być wypłacona dopłata do odszkodowania?

Oczywiście musimy mieć świadomość, że normalnie odszkodowanie musi nam być wypłacone w ciągu trzech lat od momentu wystąpienia szkody. Jeśli nie wystąpimy o nie w tym czasie, to dojdzie do przedawnienia i wówczas nie będziemy mieli już szansy na uzyskanie tych pieniędzy. Dlatego też, jeśli interesuje nas dopłata do odszkodowania, to musimy wiedzieć, że nie możemy się po nią zgłosić później, niż 3 lata wstecz od momentu wydania decyzji o przyznaniu tego pierwotnego odszkodowania. Co również istotne, jeśli nie zawarliśmy ugody z ubezpieczycielem, to będziemy mieli otwartą drogę do tego, aby taka dopłata do odszkodowania została nam przyznana.

Jeśli nie pamiętamy, czy ugoda została zawarta, to możemy tą kwestię pozostawić danej firmie. Oni sprawdzą czy taka sytuacja miała miejsce i od uzyskanej odpowiedzi, będzie zależało czy będą mogli podjąć kolejne kroki, aby taka dopłata została nam wypłacona, czy jednak nie będzie to możliwe. Warto zobaczyć jakie warunki powinniśmy spełnić, aby móc uzyskać dopłatę do odszkodowania. Jeśli czujemy się pokrzywdzeni, bo uważamy, że otrzymaliśmy zbyt małe odszkodowanie za szkodę, którą ponieśliśmy, to warto skontaktować się z firmami, które mogą sprawić, że zostanie nam wypłacona dopłata do odszkodowania. Zapoznają się z naszą sprawą, sprawdzą czy faktycznie należą nam się większe pieniądze, a jeśli tak, to po podpisaniu stosownej umowy, zostanie nam przez nich wypłacona dopłata do odszkodowania. W dalszej kolejności taka firma sama będzie występowała do ubezpieczyciela o zwrot takiej dopłaty, a to oznacza, że my już niczym nie będziemy musieli się przejmować. Oczywiście, aby taka dopłata do odszkodowania była możliwa, musimy spełniać określone warunki, a to oznacza, że warto się z tym wszystkim zapoznać. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy taka dopłata do odszkodowania nam się należy, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zapytali.