Marketing to bardzo rozległa dziedzina wiedzy, pod którą kryje się ogromna liczba pojęć, zależności, technik i metod działania. Nie sposób jest je wszystkie rozumieć, lecz istnieją takie, które zwyczajnie warto znać, poruszając się w obszarze marketingu. Jednym z nich jest marketing-mix. Koncepcja ta ma za zadanie wykazać w jaki sposób poszczególne elementy rynku na siebie wzajemnie oddziałują. Twórcą tej metody jest McCarthy, a na całość składają się zaledwie cztery części: produkt, cena, promocja i dystrybucja. Ten system zamiennie jest nazywany jako 4P. Na potrzeby tematu,

rozłożymy dziś poszczególne atrybuty na czynniki pierwsze:

  • Produkt to zlepek szeregu właściwości, który pełni różne funkcje: podstawowe i dodatkowe. Produkt jest rozpatrywany na rynku z wielu różnych perspektyw, a do najważniejszych należą: cykl życia produktu, konkurencja, uwarunkowania technologiczne i rynkowe i inne. Aby produkt mógł być właściwie przeanalizowany, potrzebna jest konieczność zwrócenia uwagi na jego cenę, markę pod którą podlega, opakowanie i gwarancję. W produkcie niezwykle ważną rolę pełni również sam konsument. Jego postrzeganie i poziom zaspokojenia potrzeb przez dany produkt także jest brany pod uwagę;
  • Jeśli chodzi o cenę – może ona być rozpatrywana z dwóch różnych względów. Z jednej strony – dla konsumenta jest wartością, jaką musi ponieść za dany produkt, by cieszyć się z jego posiadania. Z drugiej strony – dla przedsiębiorstwa jest to charakterystyczny rodzaj wynagrodzenia, które otrzymało w zamian za jego produkcję i dystrybucję. Cena uzależniona jest od wielu zmian rynkowych, które stale zachodzą. Przede wszystkim jej ustalenia są realizowane przy pomocy polityki cenowej, poziomu popytu i podaży, ale i rentowności;
  • Dystrybucja to element pod którym kryje się sposób rozmieszczania produktów na rynku. Bardzo ważne w tym wypadku są kanały dystrybucji, czyli miejsca lub narzędzia za pomocą których produkt ma szansę być sprzedany. Są to przykładowo sklepy stacjonarne, hurtownie lub portale internetowe;
  • Promocja w marketingu-mix oznacza wiele działań, które mają na celu rozpowszechnianie informacji na temat danej firmy lub konkretnego produktu. Może odbywać się za pomocą najpopularniejszej reklamy i szeregu jej odłamów, ale także PR, sponsoring oraz sprzedaż osobista.

Do marketingu-mix zaliczyć można jeszcze bardziej nowatorską metodę, a mianowicie formułę 7P, która dodatkowo w swoim składzie posiada ludzi, procesy i świadectwo materialne.