Prowadząc firmę, musimy pozyskiwać dane od naszych zleceniodawców, jak i zleceniobiorców. W przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie wystawiać faktur, jak i tworzyć umów. Jednak musimy mieć świadomość, że dane osobowe, które pozyskujemy w takim przypadku są objęte szczególną ochroną, a to oznacza, że musimy mieć pewność, że robimy wszystko tak jak należy, bo w innym przypadku możemy popaść w poważne kłopoty. Dlatego też powinniśmy sprawdzić, jakie prawa ma inspektor ochrony danych osobowych i czy musimy go powołać sami, czy może jest to osoba z zewnątrz.

Co więcej, warto także wiedzieć, jakie działania może podejmować inspektor ochrony danych osobowych, ale również powinniśmy mieć świadomość, kto może nim zostać. W końcu tutaj również trzeba spełnić określone wytyczne. Najważniejsze jednak jest to, aby była to osoba odpowiednio wyszkolona, bo tylko wówczas będzie ona w stanie wychwycić wszelkie nieprawidłowości.

Inspektor ochrony danych osobowych ma wspierać administratora i pozostałych pracowników

Im więcej danych osobowych przetwarzamy, tym bardziej powinno nam zależeć na tym, aby w naszej firmie działał inspektor ochrony danych osobowych.

Możemy go powołać spośród naszych pracowników, jednak wcześniej musi on przejść odpowiednie szkolenie, a to też oznacza, że musi spełniać określone wymogi. Przede wszystkim musi mieć pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych i korzystania z praw publicznych. Dodatkowo musimy mieć pewność, że taka osoba nie była nigdy karana. No i oczywiście, jeśli inspektor ochrony danych osobowych ma być powołany spośród naszych pracowników, to musimy dopilnować, aby posiadał on odpowiednie wykształcenie.

To oznacza konieczność zdobycia fachowej wiedzy odnośnie ochrony danych osobowych, jak i tego, co w związku z ich wykorzystywaniem jest niedozwolone.

Inspektor ochrony danych osobowych ma ważne zadanie do wypełnienia

Powinniśmy mieć świadomość, że inspektor ochrony danych osobowych ma ważne zadanie do wypełnienia. Nie tylko musi pilnować, czy wszystkie dane są zbierane i przechowywane w odpowiedni sposób, ale również musi umieć rozwiązywać sporne kwestie, kiedy pracownicy nie będą mieli pewności czy wszystko wykonują tak jak powinni. Dodatkowo warto wiedzieć, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to inspektor ochrony danych osobowych może dokonać tymczasowego aresztowania, jak i może nałożyć kary porządkowe.

Wszystko to po to, aby była pewność, że dane osobowe, które uzyskała firma, faktycznie są bezpieczne i że nie zostaną one przekazane niepowołanym osobom. Istotne w tym wszystkim jest to, że taki inspektor ochrony danych osobowych ma sporą władzę, ale jednocześnie też, musi on posiadać odpowiednią wiedzę i co więcej, kwalifikacje, do zajmowania tego stanowiska. Zobaczmy jakie możliwości ma inspektor ochrony danych osobowych i dlaczego tak ważne jest to, aby taka osoba pojawiła się w naszej firmie. Będzie on nadzorował pozyskiwanie, przechowywanie i użytkowanie przez nas danych osobowych, które uzyskaliśmy od kontrahentów, ale jednocześnie też, w razie potrzeby, będzie nam służył radą.

To też oznacza, że inspektor ochrony danych osobowych, nie tylko musi posiadać odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, aby zająć to stanowisko, ale również cały czas będzie musiał się kształcić i być na bieżąco ze wszystkimi zmianami, które pojawią się w tym kontekście. Dodatkowo jeszcze trzeba powiedzieć, że inspektor ochrony danych osobowych, może wykonywać dodatkowe usługi na rzecz firmy, oczywiście jeśli posiada odpowiednie przeszkolenie. To oznacza, że będziemy mogli taką osobę zatrudnić u nas na stałe, wiedząc, że będziemy mieli dla niej dostatecznie dużo pracy.